ศูนย์รวม
ฟาร์มสุนัข คอกสุนัข
ฝึกสุนัข มาตรฐานดีเด่น
ในประเทศไทย
 
 
 
ชมผลงานการฝึกสุนัข
แข่งขันสอบมาตรฐานของ ครูตุ่น
สุนัขชื่อ เจนเน็ต พันธุ์ลาบราดอร์
 

085-082-9894

WebPages

094-465-0908

 
 
 
ชมผลงานการฝึกสุนัข
แข่งขันสอบมาตรฐานของ ครูยั๋น
สุนัขชื่อ เคนด้า พันธุ์โกลเด้นฯ

083-293-1694

WebPages

087-983-4466

 
 
 

ชมผลงานการฝึกสุนัข
แข่งขันสอบมาตรฐานของ ครูพา
สุนัขชื่อ เฮนรี่ พันธุ์ค๊อกเกอร์

088-836-5619

WebPages

081-875-5416

 
 
 
ชมผลงานการฝึกสุนัข
แข่งขันสอบมาตรฐานของ ครูนุ๊ก
ศูนย์ฝึกสุนัข
TOP DOGS
(ลาดบัวหลวง)

084-696-6825

WebPages

092-325-1596

 
 
 

 

WebMaster
Dtac: 089-995-2597
thailanddogskennel@gmail.com